+420 608 681 090 j.sedlbauer@seznam.cz
Naděje pro každého zapsaný spolek

Naděje pro každého

zapsaný spolek

 

Zdraví je náš nejcennější majetek, proto přeměňme

svá přání v naději a naději ve zdraví…..

v tom je NADĚJE PRO KAŽDÉHO.

Cíle spolku

Cílem spolku je činnost vedoucí ke zvýšení kvality životních podmínek osob ve věku nad 60 let ale i osob postižených různými druhy civilizačních a chronických onemocnění bez ohledu na věk. Toho chce Spolek Naděje pro každého dosáhnout prohlubováním vzdělanosti a informovanosti lidí a to především pořádáním různých přednášek a konferencí.

Zakladatele spolku k jeho institucionalizaci vedla skutečnost, že obyvatelstvo České republiky, stejně jako v jiných státech Evropy, stárne, protože se významně prodlužuje jeho věk. To znamená, že přibývá lidí, kteří nemají dostatek pravidelného pohybu, jenž je základem zdraví. Nedostatek pohybu však bývá způsoben nejen vyšším věkem, ale také vlivem nemocí, úrazů či pracovního přetížení a stresů.

Nedostatek pohybu z jakéhokoli důvodu pak způsobuje různá onemocnění a člověk se postupně dostává do bludného kruhu za současného zhoršování zdravotního stavu jeho organismu, nehledě na celospolečenské ekonomické ztráty a jiné dopady, i na tělesné či sociální strádání postižených osob.

Zdraví člověka není výsledkem náhody, ale dá se zjednodušeně chápat jako synchronizace obrovského počtu informací v organismu a jejich využití vlastním tělem. Nemoci nejsou ničím jiným, než příznaky a symptomy signalizujícími, že se tělo potřebuje vyčistit a opravit. Tělo se neustále snaží udržet čisté a silné pomocí detoxikace, ale když není schopno této přirozené samočistící, a tedy i samoléčící, schopnosti dosáhnout, musí přijít pomoc zvenčí.

Diabetologický a podiatrický den 2017 letos již poosmé.

22. dubna 2017 zorganizoval občanský spolek Naděje pro každého již 8. konferenci zdravotníků s názvem Diabetologický a podiatrický den 2017.

Konference proběhla již tradičně v Apartmánovém domě Landek v Ostravě  Petřkovicích a lze ji považovat za úspěšnou.Zúčastnilo se jí 62 zdravotníků a to jak lékařů diabetologů, podiatrů, a odborníků v rehabilitaci a fyzikální medicíně i praktických lékařů, tak také zdravotních sester v příslušných oborech. Byl vydán sborník abstraktů z jednotlivých přednášek, které byly všechny předneseny a všichni přítomní dostali certifikáty, a to jak z České lékařské komory, tak i z České asociace sester.

Samotné téma konference nasvědčuje skutečnosti, že navzdory tomu, že za poslední léta prochází diabetologie zásadními změnami, jde o velmi závažné onemocnění a jeho prevence u nás dosud není na požadované úrovni, jinými slovy je stále co zlepšovat. Lidé u nás o příčinách a formách cukrovky vědí velmi málo. A nejedná se pouze o problém České republiky, ale je to v podstatě problém celé Evropy. Mnoho lidí o této nemoci skutečně neví, že ji má a jako potenciální pacienti se proto dosud neléčí. Je zřejmé, že toto alarmující konstatování evokuje potřebu pomáhat alespoň dílčím způsobem k rozvoji prevence komplikací a léčby této zákeřné nebolestivé nemoci. Skutečnost, že je nebolestivá často vede k jejímu zanedbání a o to je nemoc zákeřnější.

Zvláštní pozornost si zasluhuje také vystoupení revizní lékařky z oblastní zdravotní pojišťovny VZP se sídlem v Ostravě, která působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Následná bohatá a smysluplná diskuse  přispěla ke vzájemnému pochopení postojů zúčastněných odborníků.

K těmto požadovaným aktivitám přispěl bezesporu i uskutečněný diabetologický a podiatrický den. Přednesené odborné referáty vykazovaly široký tématický rozsah zcela v souladu s vědomím, že v péči při léčbě diabetu a jeho komplikací je nutný multidisciplinární přístup.

O neformálnosti  odborného fóra v průběhu konference svědčí nejen účast zdravotníků, ale také bohatá diskuse, reflektující zájem o pokrok v prevenci a léčbě diabetu od výzkumu k vlastní léčebné praxi. Právě v tomto transferu informací vidí občanský spolek Naděje pro každého svou oprávněnou satisfakci.

Diabetologie i podiatrie, podobně jako další nově vzniklé obory, se nachází ve stadiu intenzivního formování, což vyžaduje podporu badatelskou, finanční, legislativní a společenskou. Jako vždy v takových případech jde o proces postupný, vyžadující mimo jiné názorová sjednocení i konfrontace stanovisek. Považujeme proto za účelné naslouchat hlasům průkopnicky reagujících odborníků jak ze sféry akademické, tak i z ambulantní praxe včetně stanovisek zdravotních pojišťoven.

Závěrem konference byla zdůrazněna potřeba úzké a aktivní oboustranné spolupráce mezi odborníky lékařských profesí a pacienty v prevenci a léčbě diabetu a jeho komplikací. Takový postup umožní pacientům prožít „lepší kvalitu života“ ve společnosti, která se výrazně transformuje v mnoha oblastech, včetně takových, která  mnohdy vybočují z postupně poznávané trajektorie evoluce lidského rodu.

Zpestřením naší akce byla možnost navštívit bezplatně Hornické museum Landek a sfárat do podzemí, kterou někteří účastníci po skončení konference využili.

Konstatujeme, že konferenci by nebylo možné uskutečnit, kdyby nebylo významné podpory ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a letos také Magistrátu města Ostravy. K uskutečnění účelné konference také přispěly firmy, jejichž loga jsou uvedena ve sborníku abstraktů.

Všem těmto organizacím upřímně děkujeme a věříme, že uspořádání konference podpoří i v příštím roce.

V Ostravě 26. dubna 2017

 

 

 

Prof.Ing.Vítězslav Zamarský, C.Sc., spoluzakladatel spolku

Ing. Jaroslav Šedlbauer, předseda spolku

Historie spolku

Spolek Naděje pro každého (Naděje pro každého z.s.) byl zaregistrován původně jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS /1-1 /71 660/08-R dne 16. 5. 2008 a toto datum je tedy i datem jeho vzniku.

Bylo mu přiděleno identifikační číslo (IČ) 227 35 674.

Spolek (bývalé Občanské sdružení) byl založen původně pro spolupráci s výrobcem zdravotnického prostředku a věnoval svou činnost hlavně k vytváření podmínek pro jeho uvedení na trh.

Tuto činnost však již skončil a začal rozvíjet jiné aktivity v souladu se svými stanovami.

ing.Jaroslav Šedlbauer, předseda spolku

Kontakty

Naděje pro každého z.s.

Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava

Ing.Jaroslav Šedlbauer, předseda z.s.

Mobilní telefon: +420 608 681 090

E-mail: j.sedlbauer@seznam.cz

 

Kontaktní formulář

Sídlo spolku

Havlíčkovo nábř. 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz