+420 608 681 090 j.sedlbauer@seznam.cz
Naděje pro každého zapsaný spolek

Naděje pro každého

zapsaný spolek

 

Zdraví je náš nejcennější majetek, proto přeměňme

svá přání v naději a naději ve zdraví…..

v tom je NADĚJE PRO KAŽDÉHO.

Cíle spolku

Cílem spolku je činnost vedoucí ke zvýšení kvality životních podmínek osob ve věku nad 60 let ale i osob postižených různými druhy civilizačních a chronických onemocnění bez ohledu na věk. Toho chce Spolek Naděje pro každého dosáhnout prohlubováním vzdělanosti a informovanosti lidí a to především pořádáním různých přednášek a konferencí.

Zakladatele spolku k jeho institucionalizaci vedla skutečnost, že obyvatelstvo České republiky, stejně jako v jiných státech Evropy, stárne, protože se významně prodlužuje jeho věk. To znamená, že přibývá lidí, kteří nemají dostatek pravidelného pohybu, jenž je základem zdraví. Nedostatek pohybu však bývá způsoben nejen vyšším věkem, ale také vlivem nemocí, úrazů či pracovního přetížení a stresů.

Nedostatek pohybu z jakéhokoli důvodu pak způsobuje různá onemocnění a člověk se postupně dostává do bludného kruhu za současného zhoršování zdravotního stavu jeho organismu, nehledě na celospolečenské ekonomické ztráty a jiné dopady, i na tělesné či sociální strádání postižených osob.

Zdraví člověka není výsledkem náhody, ale dá se zjednodušeně chápat jako synchronizace obrovského počtu informací v organismu a jejich využití vlastním tělem. Nemoci nejsou ničím jiným, než příznaky a symptomy signalizujícími, že se tělo potřebuje vyčistit a opravit. Tělo se neustále snaží udržet čisté a silné pomocí detoxikace, ale když není schopno této přirozené samočistící, a tedy i samoléčící, schopnosti dosáhnout, musí přijít pomoc zvenčí.

Diabetologický a podiatrický den 2016 letos již posedmé

Stručné zhodnocení akce

23. dubna 2016 zorganizoval občanský spolek Naděje pro každého již 7. konferenci zdravotníků s názvem Diabetologický a podiatrický den 2016. Konference proběhla v Apartmánovém domě Landek v Ostravě Petřkovicích a lze ji považovat za úspěšnou, zúčastnilo se jí 64 zdravotníků.

Samotné téma konference nasvědčuje skutečnosti, že navzdory tomu, že za poslední léta prochází diabetologie zásadními změnami, jde stále o velmi závažné onemocnění a jeho prevence u nás stále selhává. Předseda České lékařské společnosti profesor MUDr.Štěpán Svačina, Dr.Sc.  nedávno podotkl, že lidé u nás o příčinách a formách cukrovky stále málo vědí. A nejedná se pouze o problém České republiky. V Evropě žije 69 miliónů lidí s cukrovkou, v naší republice se na tuto nemoc léčí asi 8,5 % obyvatel, ale má se za to, že dalších přibližně 2,5 % o této nemoci dosud neví, že ji má a jako potenciální pacienti se proto dosud neléčí. Je zřejmé, že toto alarmující konstatování evokuje potřebu pomáhat alespoň dílčím způsobem k rozvoji prevence komplikací a léčby této zákeřné nebolestivé nemoci.

K těmto požadovaným aktivitám přispěl bezesporu i uskutečněný diabetologický a podiatrický den. Přednesené odborné referáty vykazovaly široký tématický rozsah zcela v souladu s vědomím, že v péči při léčbě diabetu a jeho komplikací je nutný multidisciplinární přístup. Účastníci konference vyslechli aktuální  doporučení pro prevenci amputací nohou dle Mezinárodního konsensu, které přednesla profesorka MUDr. Alexandra Jirkovská, C.Sc. Z IKEM Praha, byli informováni o syndromu diabetické nohy jako o závažné komplikaci diabetu, seznámili se s pokroky v boji proti amputacím nohou u diabetiků od prevence k léčbě. MUDr. Marie Součková, prezidentka České podiatrické společnosti, seznámila přítomné s novinkami v biomechanice nohy při primární prevenci syndromu diabetické nohy v oblasti footscanové analýzy za období posledních 10 let klinické praxe v podmínkách podiatrické poradny.  S pohledem ortopéda a protetika při variabilitě postižení nohou, se současnými možnostmi léčby diabetické nohy antibiotiky z pohledu mikrobiologa i s možnostmi chirurgické revaskularizace dolních končetin u diabetiků. S velkým zájmem byl vyslechnut i referát o rehabilitaci pacientů po amputaci na horní končetině v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, i možnosti náprav zarůstajících nehtů na dolních končetinách a byla přednesena řada dalších cenných referátů.

O neformálnosti  odborného fóra v průběhu konference svědčí nejen účast zdravotníků, ale také bohatá diskuse, reflektující zájem o pokrok v prevenci a léčbě diabetu od výzkumu k vlastní léčebné praxi. Právě v tomto transferu informací vidí občanský spolek Naděje pro každého svou oprávněnou satisfakci.

Na závěr této krátké tiskové glosy uveďme, že rok 2016 bude pro všechny podiatry významný, neboť v květnu proběhne světový kongres podiatrie v Montrealu a  sjezd České podiatrické společnosti v červnu v Praze.

Podiatrie, podobně jako další nově vzniklé obory, se nachází ve stadiu intenzivního formování, což vyžaduje podporu badatelskou, finanční, legislativní a společenskou. Jako vždy v takových případech jde o proces postupný, vyžadující mimo jiné názorová sjednocení i konfrontace stanovisek. Považujeme proto za účelné naslouchat hlasům průkopnicky reagujících odborníků jak ze sféry akademické, tak i z ambulantní praxe.

Závěrem konference byla zdůrazněna potřeba úzké a aktivní oboustranné spolupráce mezi odborníky lékařských profesí a pacienty v prevenci a léčbě diabetu a jeho komplikací. Takový postup umožní pacientům prožít „lepší kvalitu života“ ve společnosti, která se výrazně transformuje v mnoha oblastech, včetně takových, která  mnohdy vybočují z postupně poznávané trajektorie evoluce lidského rodu.

Konstatujeme, že konferenci by nebylo možné uskutečnit, kdyby nebylo významné podpory ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Těmto institucím upřímně děkujeme a je nám líto, že letos tuto akci našeho spolku nepodpořil Magistrát města Ostravy, ačkoli v minulých letech ano.

Prof.Ing.Vítězslav Zamarský, C.Sc., spoluzakladatel spolku

Ing. Jaroslav Šedlbauer, předseda spolku


fotogalerie

Pozvánka na konferenci zdravotníků

Diabetologický a podiatrický den 2017

Pořádající organizace:   Naděje pro každého  z.s., IČ: 22735674

Místo a termín konání:   Apartmánový dům Landek, sobota 22. dubna  2017

Adresa: Apartmánový dům Landek 2011 s.r.o., U nemocnice 837/2, 725 29 Ostrava – Petřkovice, (GPS:49°52’20.122″N, 18°15’26.655″E)


Kompletní text pozvánky ve formátu PDF najdete po tímto odkazem.

Historie spolku

Spolek Naděje pro každého (Naděje pro každého z.s.) byl zaregistrován původně jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS /1-1 /71 660/08-R dne 16. 5. 2008 a toto datum je tedy i datem jeho vzniku.

Bylo mu přiděleno identifikační číslo (IČ) 227 35 674.

Spolek (bývalé Občanské sdružení) byl založen původně pro spolupráci s výrobcem zdravotnického prostředku a věnoval svou činnost hlavně k vytváření podmínek pro jeho uvedení na trh.

Tuto činnost však již skončil a začal rozvíjet jiné aktivity v souladu se svými stanovami.

ing.Jaroslav Šedlbauer, předseda spolku

Kontakty

Naděje pro každého z.s.

Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava

Ing.Jaroslav Šedlbauer, předseda z.s.

Mobilní telefon: +420 608 681 090

E-mail: j.sedlbauer@seznam.cz

 

Kontaktní formulář

Sídlo spolku

Havlíčkovo nábř. 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz